Wapenunie et l' Unact se sont consultées ces derniers mois en vue de renforcer la coopération dans la défense des intérêts du secteur des armes civiles en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. L'objectif est de combiner tous les efforts dans le "Belgian Weapon Forum". Ce forum a pour but d' obtenir un cadre réglementaire équilibré pour les activités avec des armes à feu. Les valeurs fondamentales seront la sécurité juridique, la responsabilité et la transparence. Le Forum proposera son expertise sur les armes à feu civiles aux décideurs des niveaux international, européen, fédéral et régional.

Les acteurs économiques (tels que les détaillants, stands de tir, les fabricants, ...) peuvent adhérer via Wapenunie (en Flandre ou à Bruxelles) ou Unact (en Wallonie, Bruxelles et la Communauté Germanophone). Les organisations de propriétaires d'armes (comme les fédérations de tir, , les associations d'airsoft, de collectionneurs, les sociétés de chasse, ...) peuvent adhérer. Les propriétaires d'armes individuelles ne peuvent pas être membres du forum. Ils peuvent soutenir les objectifs en adhérant à un membre de l'association (par exemple. AVWL qui défend les intérêts des amateurs d'armes individuelles).

You are here

Objectives

Belgian Weapon Forum streeft naar een evenwichtige regelgeving met betrekking tot economische en individuele activiteiten met wapens. Een wapenwetgeving, die enkel wordt nageleefd door personen die zich aan de wet houden, zal echter nooit toelaten om ongevallen of incidenten met vuurwapens te vermijden. Ondanks de tientallen miljoenen dollar die reeds door NGO's werden geïnvesteerd, bestaat er nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat een wetgeving voor legaal vuurwapenbezit leidt tot minder slachtoffers door vuurwapens. Criminelen hebben immers steeds toegang tot de illegale wapenmarkt. Aanslagen of andere drama's waarbij vuurwapens gebruikt worden zijn toe te schrijven aan de groepen of individuen die dergelijke daden plegen. Er zijn tal van factoren (zoals de economische situatie, de psychische gezondheid van de bevolking, religieuze motieven, persoonlijkheidsstoornissen, relationele problemen, de overheid, ...) die mensen drijven tot wanhoopsdaden. Een wapenwetgeving is dus niet hét wondermiddel dat wanhoopsdaden of aanslagen zal voorkomen. De Belgische regering schat dat er in ons land ongeveer 2 miljoen vuurwapens zijn. Daarvan zijn er ongeveer 600.000 vuurwapens legaal in bezit. Ongeveer 1,4 miljoen wapens zijn illegaal bij de bevolking.

Een regelgeving voor civiel wapenbezit kan enkel de ambitie hebben om een preventieve controle uit te voeren op personen die toegang wensen te krijgen tot vuurwapens. Indien aan de hand van objectief vastgestelde feiten zeker is dat het bezit van vuurwapens bij een individu gevaarlijk kan zijn, dan moet de overheid kunnen optreden. De betrokkene kan dan geen toegang meer krijgen tot legale wapens.De regelgeving moet tevens een sluitende registratie van vuurwapens toelaten zodat het mogelijk is om legale van illegale wapens te onderscheiden. Er dienen ook veiligheidsregels te worden bepaald voor het gebruik, vervoer en opslag van vuurwapens. Bijzondere regels en een deontologische code moeten wapenhandelaars aanzetten tot een correcte en ethische uitvoering van het activiteiten.

Een evenwichtige regelgeving kan pas deze ambities waarmaken indien ze aan de volgende criteria voldoet:

  • duidelijkheid - een regel kan pas worden nageleefd als duidelijk is welk gedrag juist verwacht wordt. De wetteksten zelf dienen zo weinig mogelijk termen te bevatten die nog verdere interpretatie vereisen. Uitvoeringsbesluiten moeten gebaseerd zijn op het wetgevend kader en rekening houden met de praktijk. Er mogen geen tegenstrijdigheden in de regelgeving staan. Ook voor de overheden (zoals parket en politie) die instaan voor het laten opvolgen van de regels moet alles duidelijk zijn.
  • rechtszekerheid - wie zich aan de regels houdt, moet erop kunnen vertrouwen dat hij zijn vuurwapens kan behouden. Vuurwapens hebben een belangrijke vermogenswaarde en worden ook beschermd door het eigendomsrecht. Daarbij moeten ook de overheden die de wet moeten uitvoeren zich aan de wetgeving houden. In het verleden heeft het gebrek aan rechtszekerheid voor een belangrijke toename van illegaal wapenbezit gezorgd. Procedures voor aanvragen van een wapenvergunning dienen objectief te worden behandeld. Beslissingen tot intrekkingen van rechten kunnen enkel worden genomen op basis van een objectieve vaststelling van feiten die relevant zijn met betrekking tot wapenbezit.
  • toepasbaarheid - de overheid heeft beslist om een zeer uitgebreide regelgeving inzake wapens op te stellen. Doorgaans is de politiek echter niet geïnteresseerd in wapenbezit. De overheid dient voldoende middelen (personeel, informatica, ...) er beschikking te stellen en dient haar medewerkers op te leiden zodat zij de wet correct kunnen toepassen.
  • Hoewel de voorbije jaren wat vooruitgang is geboekt, voldoet de Belgische regelgeving nog niet volledig aan deze criteria. De regelgeving is onduidelijk en bevat tegenstrijdigheden. Er is onvoldoende rechtszekerheid. In ongeveer de helft van de gevallen moet een rechtbank vaststellen dat de overheid bij het nemen van beslissingen de wetgeving heeft overtreden. Na meer dan 20 jaar proberen heeft de overheid nog steeds geen betrouwbaar centraal wapenregister. Er wordt nauwelijks geïnvesteerd in opleiding voor ambtenaren die bezig zijn met wapenwetgeving.

    Belgian Weapon Forum wil op alle beleidsniveaus meewerken aan initiatieven om te komen tot een evenwichtige regelgeving.

    Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer